Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Mates Academie

Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van Mates Academie.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan door of van Mates Academie. Bij iedere offerte zullen door de Mates Academie de algemene voorwaarden worden meegezonden. Door acceptatie van een aanbieding, offerte en/of dienst, dan wel door ondertekening van de overeenkomst verklaart u tevens akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

>

Privacy Verklaring